Verilerin korunması

iWhistle ihbar sistemimizin adıdır. Çalışanlar, müşteriler, iş ortakları veya diğer bildirim yapanlar iWhistle'ı kullanarak yasaların ve iç kuralların ihlal edildiğine dair şüphelerini iç raporlama ofisine bildirebilirler. iWhistle, Uyum Yönetim Sistemimizin bir parçasıdır.

Veri işlemeden sorumlu kişi kimdir?
Kişisel verilerinizin işlenmesinden sorumlu kişi (bundan böyle şirket olarak da anılacaktır) SCHOTT AG, Compliance Office, Hattenbergstraße 10, DE-55122 Mainz, compliance.office@schott.com

 Hangi veriler işlenir?
iWhistle kullanımı gönüllülük esasına dayanmaktadır. Bildirim yapılması durumunda aşağıdaki kişisel veriler işlenir:
  • Bildirim yapan: İsim (eğer kimliğinizi bildirirseniz), iletişim bilgileri (eğer bildirirseniz).
  • Olaylardan etkilenen kişiler: İsim ve soy isim, olaylar hakkında bilgi ve de yasa ve yönetmeliklerin şüpheli ihlalleri
  • Bildirimde adı geçen tanıklar ve/veya üçüncü taraflar (örneğin müşteriler, tedarikçiler, meslektaşlar veya iş ortakları): isim ve soy isim, iletişim bilgileri.

Verilerinizi ne için ve hangi yasal dayanağa göre işleriz?
Yukarıda belirtilen veriler, hem kuruluşumuz (cezai işlem, tazminat talepleri, itibar kaybı, denetleyici önlemler) hem de çalışanlarımız için ciddi yanlışları ortaya çıkarmak ve önlemek ve özellikle ciddi veya varlığı tehdit eden yasal sonuçları ve zararları önlemek ve savuşturmak amacıyla işlenir. İşlemenin yasal dayanağı, 23.10.2019 tarihli AB Whistleblower Direktifi (EU 2019/1937) ve bu konudaki ulusal uygulama yasaları kapsamındaki gerekliliklere uymak için DSGVO Madde 6 (1) b bendi uyarıncadır.

Verilerime kim erişebilir?
Denetimlerin, soruşturmaların ve alınacak düzeltici önlemlerin bir parçası olarak bildirilen olay hakkında harici danışmanlara (örn. hukuk danışmanları) veya ilgili makamlara bilgi verilmesi gerekebilir. iWhistle, bizim adımıza uzmanlaşmış yazılım hizmeti sağlayıcısı iComply GmbH, Große Langgasse 1a, DE-55116 Mainz tarafından işletilmektedir.

Hangi veri koruma haklarına sahipsiniz?
Hakkınızda saklanan kişisel veriler, bunların kaynağı ve alıcısı ve veri işleme amacı hakkında ücretsiz olarak bilgi talep etme hakkına sahipsiniz. Verilerinizi meşru menfaatimize dayanarak işliyorsak veya özel durumunuzdan kaynaklanan meşru nedenler varsa yasal yollara başvurma hakkına (itiraz hakkı) sahipsiniz. Ayrıca yanlış kişisel verilerin düzeltilmesi, kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin işlenmesini kısıtlama ve veri taşınabilirliği hakkına sahipsiniz. Bu ve kişisel veriler konusundaki diğer sorularınızla ilgili olarak istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. Son olarak verilerinizin işlenmesinin veri koruma yasasını ihlal ettiğini veya veri koruma haklarınızın başka herhangi bir şekilde ihlal edildiğini düşünüyorsanız denetim makamına şikâyet talebinde bulunabilirsiniz.

Kişisel veriler ne kadar süreyle saklanır?
Kişisel veriler, aydınlatma ve nihai değerlendirme için gerekli olduğu sürece veya yasaların gerektirdiği sürece saklanır. Daha sonra bu veriler yasal gerekliliklere uygun olarak silinir. Bildirimin asılsız olduğu ortaya çıkarsa bildirim ve içerdiği kişisel veriler derhal silinir. Bilgi ve raporlar 6 ay sonra düzenli olarak silinir. Ayrıca dokümantasyon amacıyla nihai bir değerlendirme saklanır.