Adatvédelem

Az iWhistle a bejelentő rendszerünk. A munkatársak, ügyfelek, üzleti partnerek vagy egyéb bejelentők az iWhistle segítségével jelenthetik a törvények és belső szabályok feltételezett megsértését a belső bejelentési részlegnek. Az iWhistle a Megfelelőségirányítási Rendszerünk része.

Ki a felelős az adatfeldolgozásért?
Az Ön személyes adatainak feldolgozásának felelőse (a továbbiakban szervezet): SCHOTT AG, Compliance Office, Hattenbergstraße 10, DE-55122 Mainz, compliance.office@schott.com

Milyen adatok kerülnek feldolgozásra? 
Az iWhistle használata önkéntes. Bejelentések esetén a következő személyes adatok feldolgozására kerül sor 
  • Bejelentő: Név (ha felfedi személyazonosságát), elérhetőségek (amennyiben megadja őket
  • Az esetekben érintett személyek: Kereszt- és vezetéknév, az esetekre vonatkozó információk, valamint a törvények és a szabályok megsértésének gyanúja
  • Tanúk és/vagy a bejelentésben megnevezett harmadik felek (pl. ügyfelek, beszállítók, kollégák vagy üzleti partnerek): Kereszt- és vezetéknév, elérhetőségek

Milyen célból és milyen jogalapon kezeljük adatait?
A fent említett adatok feldolgozása a súlyos szabálysértések feltárása és megelőzése, valamint a különösen drasztikus, illetve egzisztenciát fenyegető jogi következmények és károk elkerülése és elhárítása céljából történik mind szervezetünk (büntetőeljárás, kártérítési igények, imázsunk károsodása, felügyeleti intézkedések), mind pedig munkavállalóink szempontjából. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti jogi kötelezettség, amely a 2019.10.23-i Európai Uniós bejelentésekre vonatkozó irányelv (EU 2019/1937) és az erre vonatkozó nemzeti végrehajtási jogszabályok szerinti követelmények betartására vonatkozik.

Ki kapja meg az adataimat?
Az ellenőrzések, vizsgálatok és a meghozandó korrekciós intézkedések részeként szükséges lehet, hogy információkat adjunk külső tanácsadóknak (pl. jogi tanácsadóknak) vagy az illetékes hatóságoknak a bejelentett esetről. Az iWhistle-t az iComply GmbH (Große Langgasse 1a, DE-55116 Mainz) nevű speciális szoftverszolgáltató üzemelteti a mi megbízásunkból.

Milyen adatvédelmi jogok illetik meg Önt?
Jogában áll, hogy díjmentesen tájékoztatást kérjen az Önről tárolt személyes adatokról, azok eredetéről és címzettjéről, valamint az adatfeldolgozás céljáról. Amennyiben jogos érdekünk alapján kezeljük adatait, akkor Ön jogosult tiltakozni a feldolgozás ellen, amennyiben a különleges helyzetéből adódó jogos okok fennállnak (tiltakozási jog). Ezenkívül joga van a pontatlan személyes adatok helyesbítésére, a személyes adatok törlésére, a személyes adatok feldolgozásának korlátozására, illetve az adatátvitelre. Ezen pontok miatt és bármely más, a személyes adatokkal összefüggő kérdés miatt bármikor kapcsolatba léphet velünk. Végül, ha úgy véli, hogy adatainak feldolgozása sérti az adatvédelmi törvényt, vagy hogy adatvédelmi jogai bármilyen más módon sérültek, akkor panaszt nyújthat be a felügyeleti hatósághoz.